سلامت و سبک زندگی

بخش درمان تامین اجتماعی در دولت تدبیر و امید؛
از اجرای هتلینگ بیمارستان ها تا عدالت در خدمات


تاریخ انتشار : 04 تیر 1396 ساعت 14:33
0
0
e
p
+
-
اندازه متن :

بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در دولت یازدهم خدمات مطلوبی به بیمه شدگان و مستمری بگیران ارائه داد که از جمله آنها می توان به اجرای عدالت در خدمات رسانی و طرح ارتقای هتلینگ بیمارستان ها و حذف نسخه های کاغذی اشاره کرد.

به گزارش سپیدآنلاین از سازمان تامین اجتماعی،‌ بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در دولت یازدهم به جایگاه اصلی اش برگردانده شد و عدالت در خدمت رسانی به بیمه شدگان تامین اجتماعی، اولویت حوزه درمان قرار گرفت.
حوزه درمان این سازمان طی چهار سال دولت یازدهم، با توسعه ظرفیت های ارائه خدمات بر مبنای سطح بندی، در مجموع ٨٢۴ تخت عادی و ١۴٠ تخت ویژه را افزایش داد و هفت بیمارستان جدید، یک بیمارستان جایگزین، ١٢ مرکز سرپایی جدید و ١٣ مرکز سرپایی جایگزین را افتتاح کرد.
ایجاد ٨٧ ردیف تشکیلاتی تحت عنوان پزشک معتمد در مراکز درمانی بستری و دی کلینیک ها و بکارگیری پزشکان معتمد از محل ردیف های یادشده برای تقویت نظارت بر نحوه ارائه خدمات در مراکز بستری ملکی و نیاز سنجی مراکز درمانی به جذب پزشکان، بکارگیری حدود ٩٠٠ پزشک از محل ردیف های بلاتصدی و حدود ١۵٠ پزشک متخصص ضریب k، عمده اقدامات حوزه درمان تامین اجتماعی برای توسعه نیروی انسانی بوده است.
توسعه همکاری مشترک با موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در حوزه های متعددی از جمله تدوین دستورالعمل تجویز داروهای ضد سرطان، تدوین پروتکل ها، تدوین دستورالعمل راهنمای تجویز داروهای هورمون رشد، تراستوزوماب در سرطان سینه، Alteplase در بیماران سکته مغزی، سیتوکسی ماب (سروگردن، کولورکتال)، لیراگلوتاید در دیابت، بواسی زوماب در سرطان های سینه، ریه، سر و گردن، کلورکتال، مغز، ریتوکسی ماب در بیماران پیوندی، داروهای مصرفی در هپاتیت سی، با همکاری انجمن های تخصصی غدد اطفال، سرطان، گوارش، پیوند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می شود.
این داروها از جمله داروهای وارداتی و ارزبر و همچنین گرانقیمت و پرمصرف در سازمان تامین اجتماعی هستند، به طوری که بخش زیادی از هزینه های دارویی سازمان در این موارد هزینه می شود.
همچنین عمده اقدامات حوزه درمان تامین اجتماعی در راستای بهبود مستمر کیفیت خدمات شامل؛ پیگیری و نظارت بر استقرار سیستم بیمارستان های دوستدار مادر، کودک و ایمنی در مراکز ملکی، ارتقای کیفیت ارائه خدمات درمانی به مستمری بگیران سالمند، اجرای پایلوت طرح یادشده در شهر مشهد در قالب درمانگاه سالمندان در سال ٩۵، جلب همکاری موسسه عالی پژوهش و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برای بازطراحی طرح سلامت سالمندان و طراحی درمانگاه خاص سالمندان است.
همچنین اخذ مصوبه هیات مدیره برای اعزام ١٠ نفر از پزشکان جهت طی دوره MPH طب سالمندان، راه اندازی برنامه ارزیابی علمی ارائه خدمات در مراکز درمانی بستری ملکی، استقرار نظام اعتباربخشی در تمامی بیمارستان های تابعه سازمان و کسب درجه یک اعتباربخشی طی دو دوره ارزیابی اعتبار بخشی وزارت بهداشت در بیش از ٩٠ درصد بیمارستان های تابعه سازمان از دیگر اقدامات بخش درمان است.
استانداردسازی فضای فیزیکی و تجهیزات بخش اورژانس ١٣ بیمارستان، اجرای برنامه عملیاتی استانداردسازی اتاق های ایزوله در ٣۵ بیمارستان، استقرار نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی از سال ٩١ تاکنون، پیشگیری و کنترل عفونت، استانداردسازی فضای فیزیکی CSSD در هفت بیمارستان تابعه سازمان، اجرای بازنگری ها و ارتقای خدمات دندانپزشکی در تعهد بیمه های پایه و اجرای کنترل کیفی داخلی و ارزیابی خارجی کیفیت آزمایشگاه رفرانس نیز از دیگر اقدامات مهم بخش درمان تامین اجتماعی در راستای بهبود مستمر کیفیت خدمات به شمار می رود.
حوزه درمان تامین اجتماعی در راستای افزایش کارایی نیز اقدامات مهمی شامل اصلاح اداره بیمارستان ها، اجرای برنامه عملیاتی کاهش آسیب پذیری و ارتقای آمادگی مراکز درمانی در برابر سوانح طبیعی طی سال های ٩٣و ٩۴، ارتقای منابع علمی و قانونی سنجش پزشکی توام با هوشمند سازی، بهینه کردن نظام پرداخت مزایای انگیزشی کارکنان غیر پزشک و نظارت و بازرسی مستمر از مراکز طرف قرارداد را انجام داده است.
همچنین اجرای بازرسی های حضوری از عملکرد دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی، ساماندهی معاینات قبل از استخدام با انعقاد تفاهم بین تامین اجتماعی و پزشکان دارای مجوز انجام معاینات سلامت شغلی، ساماندهی طرح خانه های بهداشت کارگری با همکاری وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و طراحی، برنامه ریزی و اجرای واگذاری پذیرش‌ اسناد خسارت متفرقه به کارگزاری‌های رسمی سازمان در ١٨ استان کشور از دیگر اقدامات این سازمان است.
در حوزه فناوری اطلاعات نیز اقدامات زیادی در بخش درمان تامین اجتماعی از جمله استقرار سیستم HIS تحت وب در تمامی مراکز درمانی ملکی، حذف نسخ کاغذی و جایگزینی نسخ الکترونیک، اجرای برنامه ارجاع و بازخورد الکترونیک در پنج استان، تشکیل ١٨٠ هزار پرونده الکترونیک بیماری های مزمن در راستای پیشگیری و کنترل عوارض کوتاه و بلند مدت اینگونه بیماری ها و ‏توسعه و پشتیبانی خدمات عمومی پورتال معاونت درمان انجام شده است.
سازمان تامین اجتماعی طراحی و ایجاد وب سرویس ارائه اطلاعات نسخ دارویی و آمار موجود در سیستم های مکانیزه، طراحی و ایجاد وب سرویس دریافت اطلاعات تغییر قیمت داروها، طراحی و برنامه ریزی پرداخت برخط به پزشکان، داروخانه ها و سایر مراکز طرف قرارداد به هنگام تجویز و تایید اینترنتی نسخ، طراحی، برنامه ریزی واجرای فرایند ثبت برخط و تایید جلسات دیالیز، طراحی، برنامه ریزی و استقرار وب سرویس جهت ارتباط با سازمان نظام پزشکی و طراحی، برنامه ریزی و اجرای پایلوت پذیرش اسناد سرپایی مراکز طرف قرارداد استان تهران از طریق اتصال کارگزاری ‌های منتخب به سامانه TMDS را نیز انجام داده است.
همچنین شروع اجرای برنامه در ٢٢ مرکز درمانی با محورهای تاسیسات و ساختمان، تجهیزات و امکانات، نظافت و بهداشت، رفاهی در سال ٩۴ و پیگیری تکمیل آن تاکنون، آغاز اجرای برنامه در ۴٧ مرکز با محورهای تاسیسات و ساختمان، تجهیزات و امکانات، نظافت و بهداشت، رفاهی در سال ٩۵، آغاز محور امور اداری و گردش کار و محور منابع انسانی در سال گذشته و انتشار کتاب «راهنمای ارتقاء هتلینگ بیمارستانی» و تدوین کتاب «راهنمای حفظ و نگهداشت هتلینگ بیمارستانی» برای اولین بار در کشور، از اقدامات حوزه درمان سازمان در ارتقای هتلینگ بیمارستان های ملکی بوده است.
بسترسازی به منظور عملیاتی کردن طرح گردشگری درمانی در 15 بیمارستان منتخب سازمان، برگزاری نشست‌ های مشترک به منظور اجرایی کردن پروژه گردشگری درمانی، تعامل با وزارت بهداشت برای اخذ الزامات قانونی و امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان و هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی (هگتا) و عقد قرارداد بین بیمارستان های طرح گردشگری درمانی با شرکت بین المللی گردشگری تامین، انجام شده است.
مهمترین اقدامات فراسازمانی حوزه درمان تامین اجتماعی نیز شامل همکاری با وزارت بهداشت، در راستای تحقق اهداف طرح تحول سلامت و اجرای طرح در بیمارستان های شازند، بندر عباس و زرند، مشارکت فعال در خصوص ویرایش های مختلف احکام پیشنهادی برنامه ششم توسعه، مشارکت فعال در بازبینی و تدوین کتاب ارزش نسبی مراقبت های درمانی، همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای ایجاد سامانه پنجره واحد بیماران خاص است.
از دیگر اقدامات فراسازمانی می توان به مشارکت مستمر با وزارت بهداشت و سایر سازمان های بیمه گر پایه برای ایجاد وحدت رویه در فرایندها و دستورالعمل های رسیدگی، مشارکت فعال و ارائه نظر درباره پیشنهاد قوانین بودجه سالانه کشور، توسعه تعامل و حضور فعال در عرصه های تدوین سیاست های کلان کشور، انتشار کتاب ها و گزارش های تخصصی در حوزه سیاست گذاری بخش درمان سازمان و برگزاری جلسات و شرکت در همایش های متعدد با حضور ذینفعان سازمان اعم از مستمری بگیران، انجمن های پزشکی، نمایندگان مجلس بوده است.
بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در سال گذشته، با ٩ هزار و ١۴ تخت فعال در مراکز درمانی ملکی، ٣۶۴ مرکز درمانی ملکی، ۴۶ هزار و ۵۴٩ مرکز طرف قرارداد، ١٣٣ میلیون و ٢۵ هزار و ۶٢٣ مراجعه سرپایی، ٩١۶ هزار و ۵٩٠ مراجعه بستری و ٧۶ اشغال تخت مراکز درمانی ملکی، به جمعیت تحت پوشش خدمات درمانی مختلف ارائه کرده است.


شما منتشر کنید در


مطالب مرتبط


دیدگاه کاربران


ارسال دیدگاه


نام :    ایمیل : 

عکس خوانده نمی شود کد امنیتی :      
طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه